Aktualności
O dysleksji
Nasz Oddział
Deklaracja
Tydzień Świadomości Dysleksji 2014
Program
Materiały i programy dla uczniów
Galeria
Linki
Sponsorzy
Kontakt
Artykuły
Aktualności
 
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 25 czerwca  (środa)  2014 roku

      o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro).

 

Spotkanie będzie poświęcone głównie organizacji Tygodnia Świadomości Dysleksji

http://ptd.s3.pl/data/ltop.gif


 

więcej
SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informujemy, że składka członkowska za 2014r. wynosi 40zł.
Składki można wpłacać podczas zebrań, do skarbnika oddziału

 p. Teresy Wojciechowskiej lub na konto stowarzyszenia.

 

Włocławski Oddział PTD: 87-800 Włocławek, ul. Ogniowa 8/10

Konto: Bank Millennium, Nr 86116022020000000058498016

 

więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 14 maja  (środa)  2014 roku

      o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro)

więcej
Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

                    Zarząd Włocławskiego Oddziału PTD

więcej
Życzenia

Mikołaja bogatego,

śniegu bielutkiego, choinki pachnącej,

i gwiazdki błyszczącej.

Minimum stresu,

maksimum miłości

i tyle radości

ile karp ma ości

  


Życzy Zarząd Włocławskiego Oddziału PTD

     


więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 12 listopada  (wtorek)  2013roku

o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro)

więcej
Turniej "W leśnych labiryntach"


5 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji VIII TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, przebiegający w tym roku pod hasłem „W leśnych labiryntach”. W turnieju uczestniczyli uczniowie klas V i VI z 13 szkół podstawowych z Włocławka (SP 3, SP 5, SP 7, SP 10, SP 14, SP 18, SP 20, SP 22, SP 23) i okolicy (z Cyprianki, Lubienia Kujawskiego, Chocenia i Kruszyna) posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce.  Turniej składał się z trzech równoległe przebiegających konkurencji: plastycznej- uczniowie wykonywali liść wykorzystując do jego ozdoby ekologiczne elementy, z części informatycznej – podczas której uczniowie projektowali plakat na temat „Święto lasu” oraz z gry dydaktycznej sprawdzającej wiedzę i umiejętności ortograficzno – literackie oraz ekologiczne w nawiązaniu do tematyki lasu. Punkty z poszczególnych konkurencji były zsumowane i w ten sposób wyłoniono najlepsze zespoły. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej z Cyprianki, drugie - Szkoły Podstawowej nr 22, trzecie miejsce – Zespołu Placówek Oświatowych z Lubienia Kujawskiego, czwarte – Szkoły Podstawowej nr 14, piąte – Szkoły Podstawowej nr 23. Poza tym nagrodzono uczestników poszczególnych konkurencji za zajęcie w nich pierwszego miejsca. I tak w konkurencji plastycznej najlepsi byli uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 23, w informatycznej ze  Szkoły Podstawowej nr 14, a w grze dydaktycznej reprezentacja Zespołu Placówek Oświatowych z Lubienia Kujawskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Zadania konkursowe zostały przygotowane przez pracowników Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, a oceniali je członkowie niezależnego jury składający się z  pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, KPCEN, WCEE, MBP, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kultury Browar B.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, instytucjom za okazaną pomoc i życzliwość, bez której trudno by było zorganizować turniej, oraz za pracę w komisjach i przygotowanie zadań konkursowych. Poza tym organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie plastycznym i literackim ph. „W leśnych labiryntach”, w którym mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Regulaminy dostępne na stronach internetowych Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji i SP 10.

    Sponsorzy turnieju "W leśnych labiryntach":

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Delecta, SatFilm, Anwil S.A., Poseł na Sejm RP – Łukasz Zbonikowski, Agnieszka Cieślak – Prywatny Gabinet Psychologiczny, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Miejska  Biblioteka Publiczna  im. Z. Arentowicza, Księgarnia „Tania Książka”, Urząd Miasta Włocławek, Kuratorium  Oświaty – Delegatura we Włocławku, Nadleśnictwo Włocławek, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Instal-Projekt, Mera spółka z o.o.

 


więcej
Harnonogram obchodów ETŚD 2013

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia               
Świadomości Dysleksji  we Włocławku w 2013r.

 

 

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 30.09.-06.10.2013r. W ramach obchodów tygodnia poświęconego zjawisku dysleksji planujemy:

 

1.  Turniej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV-VI pod   nazwą „W leśnych labiryntach” - 05.10.2013r., godz. 10.00 , Szkoła Podstawowa Nr 10. 

  

2. Przedsięwzięcia proponowane przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku:

 

  - zajęcia dla uczniów  pt. Interesuję się książką i czytaniem z wykorzystaniem systemu interaktywnych multimediów - tablicy interaktywnej, wizualizera, tabletów. Uczestnicy zajęć mają możliwość zmierzyć się z ćwiczeniami interaktywnymi, które w przystępny sposób wprowadzają najmłodszych w świat książki, 

 - opracowanie i popularyzacja na stronie internetowej Placówki prezentacji multimedialnej dotyczącej najnowszych publikacji związanych z dysleksją,

 - Informator bibliograficzny  dla nauczycieli i rodziców dostępny od 10.2013 na stronie www.cen.info.pl,

 - przygotowanie wystawy materiałów bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej KPCEN we Włocławku,

 - udostępnianie materiałów bibliograficznych i bibliotecznych uwzględniających szeroki zakres tematyczny dotyczący specyficznych trudności  w uczeniu się: profilaktyki, informacji, terapii oraz rozwoju umiejętności i zdolności,

3. Przedsięwzięcia proponowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną :

 

 - wystawa   poświęcona specyficznym trudnościom w uczeniu się - Cenrala, ul. Warszawska 11/13  oraz Filia nr 3, ul. Wieniecka 14,

- głośne czytanie-  Szkoła Podstawowa nr 18 ( terminy i godziny do uzgodnienia),

- zajęcia dla dzieci : "Krówka, makówka, mrówka czyli podróż po ortograficznych końcówkach" - Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13  (terminy i godziny do uzgodnienia).

 

   4. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.

 

5.  Dyżury konsultacyjne w siedzibie Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

6. Upowszechnianie wiedzy na temat dysleksji w mediach ( radio, telewizja, prasa ).

 

7. Organizacja obchodów ETŚD we włocławskich placówkach oświatowych przy współpracy z Włocławskim Oddziałem PTD ( szkolenia, spotkania dla rodziców,  lekcje otwarte, konkursy, udział w akcji „ Czytajmy razem”, „Cała Polska czyta dzieciom”,…), według indywidualnych harmonogramów ustalonych w placówkach. 

 

8. Ogłoszenie konkursu literackiego  i plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „W leśnych labiryntach”. Rozstrzygnięcie tego konkursu planowane jest na grudzień b.r.

 

więcej
ETŚD 2013

W zakładce Tydzień Świadomości Dysleksji 2013 znajdują się regulaminy turnieju i konkursów przeprowadzanych w bieżącym roku.

więcej
Życzenia

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca
i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny
                               
                                                         życzy
                                                      Zarząd PTD


 strona: 1 2 3 4 5 
© 2007 - POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział nr 31 we Włocławku