Aktualności
O dysleksji
Nasz Oddział
Deklaracja
Tydzień Świadomości Dysleksji 2014
Program
Materiały i programy dla uczniów
Galeria
Linki
Sponsorzy
Kontakt
Artykuły
Aktualności
 
Życzenia

„Za oknem jest cicho i ciemno,

puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą

dziś wigilijnym opłatkiem.”

                                   

                      Niech Święta Bożego Narodzenia

                      będą czasem radości i spokoju.

                      Niech będą pełne ciepła i niezapomnianych chwil,

                      a Nowy Rok   niech przyniesie wiarę w lepszą przyszłość.

                                              

                                                                    Zarząd Włocławskiego Oddziału

                                                                    Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 

więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 23 października   (czwartek)  2014 r.

      o godzinie 17:00 w sali nr 15 (I piętro).

 

więcej
Turniej "Z życia lasu"

Jak co roku  w Szkole Podstawowej nr 10  w dniu 4 października 2014  odbył się IX TURNIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod hasłem „Z życia lasu”. Turniej zorganizowany był w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Organizatorami byli: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku; a współorganizatorami Urząd Miasta Włocławek, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Nadleśnictwo Włocławek, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.
Turniej miał na celu  aktywizację dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wokół tematyki ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko wśród uczniów, budzenie wrażliwości na piękno i wartości przyrody oraz piękno ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej światem przyrody, przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tegorocznej edycji wzięło udział 12 szkół: SP 3, SP 7, ZSI nr 1, SP 10, SP 14, SP 18, SP 20, SP 22, SP 23, SP z Kruszyna, SP z Cyprianki, Zespół Placówek Oświatowych z Lubienia Kujawskiego. Uczestnicy turnieju brali udział w grze dydaktycznej pt. „W leśnych labiryntach”  rozwiązując następujące zadania: układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek w połączeniu z zadaniami sprawnościowymi, rozpoznawanie elementów ekosystemu lasu, rozpoznawanie odgłosów lasu, czytanie ze zrozumieniem, ortograficzna zgaduj zgadula oraz w części plastyczno- informatycznej wykonując pracę plastyczną    pt. „Ekologiczna Pani Jesień” i informatyczną pt. „Chrońmy lasy”. W tym roku wprowadzono kilka zmian: nagrodzono trzy najlepsze szkoły - Szkołę Podstawową nr 23, Szkołę Podstawową nr 20, Szkołę Podstawową nr 10; tym razem nie przyznawano nagród dla uczniów, którzy byli najlepsi w poszczególnych konkurencjach, ale wśród wszystkich rozlosowano nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów. Na zakończenie  spotkania zabawy poetycko – ortograficzne poprowadził pan Jacek Cudny, autor wierszy i piosenek dla dzieci. Zadania konkursowe przygotowali pracownicy WCEE i MPB, a oceniało je niezależne jury. Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju.

więcej
Harmonogram obchodów ETŚD w 2014r.

Harmonogram obchodów Europejskiego Tygodnia               
Świadomości Dysleksji  we Włocławku w 2014r.

 

 

W bieżącym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają w dniach: 04.10.-12.10.2014r. W ramach obchodów tygodnia poświęconego zjawisku dysleksji planujemy:

 

1.      Turniej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas V-VI pod   nazwą „Z życia lasu” - 04.10.2014r., godz. 10.00 , Szkoła Podstawowa Nr 10. 

 

2.      Warsztaty aktywności twórczej „ Linie, kreski, plamy” - 30.09.2014r. godz. 9.30 Galeria Sztuki współczesnej, ul. Miedziana

  

3. Działania Biblioteki Pedagogicznej

 

a)      Dysleksja – przewodnik bibliograficzny - zestawienie tematyczne w oparciu
o zbiory Biblioteki Pedagogicznej KPCEN.

b)      Wystawa plastyczna „W krainie książek”.

c)      Wystawa wirtualna Ćwiczenia dla dyslektyków – wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej KPCEN.

d)     Wystawa zbiorów bibliotecznych Biblioteki Pedagogicznej KPCEN dotyczących dysleksji.

e)      Multimedialna wystawa Sławni dyslektycy.

f)       Internetowe dyktando dla dzieci i dorosłych.

g)      Netografia Dysleksja w Googla i ukrytych zasobach Internetu.

 

     4. Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza

a)      30 września, godz. 10.00
Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13
„Witajcie w Mrówkolandii”
– zajęcia biblioterapeutyczne z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W zajęciach wezmą udział uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 14

b)     6-11  października

           Sala Kameralna MBP, ul. Warszawska 11/13

          „ Z ortografią na wesoło” -  lekcje biblioteczne dla uczniów klas IV-VI w                ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Opiekunowie grup proszeni są o  wcześniejszy  kontakt   z  Działem    Informacyjno-Bibliograficznym (tel.54/231 55 50 wew. 37) w celu ustalenia terminu i godziny zajęć.

           

 

 5. Wydanie kolejnego numeru gazetki „Dyskropek”.

 

6.  Dyżury konsultacyjne w siedzibie Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji ( 06, 08, 09. 10.2014r. w godz. 15.00-18.00–poniedziałek, środa, czwartek) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (07.10.2014r w godz. 9.00-13.00 -wtorek).

 

7. Upowszechnianie wiedzy na temat dysleksji w mediach ( radio, telewizja, prasa ).

 

8. Organizacja obchodów ETŚD we włocławskich placówkach oświatowych przy współpracy z Włocławskim Oddziałem PTD ( szkolenia, spotkania dla rodziców,  lekcje otwarte, konkursy, udział w akcji „ Czytajmy razem”, „Cała Polska czyta dzieciom”,…), według indywidualnych harmonogramów ustalonych w placówkach. 

 

więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 25 czerwca  (środa)  2014 roku

      o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro).

 

Spotkanie będzie poświęcone głównie organizacji Tygodnia Świadomości Dysleksji

http://ptd.s3.pl/data/ltop.gif


 

więcej
SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informujemy, że składka członkowska za 2014r. wynosi 40zł.
Składki można wpłacać podczas zebrań, do skarbnika oddziału

 p. Teresy Wojciechowskiej lub na konto stowarzyszenia.

 

Włocławski Oddział PTD: 87-800 Włocławek, ul. Ogniowa 8/10

Konto: Bank Millennium, Nr 86116022020000000058498016

 

więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 14 maja  (środa)  2014 roku

      o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro)

więcej
Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

                    Zarząd Włocławskiego Oddziału PTD

więcej
Życzenia

Mikołaja bogatego,

śniegu bielutkiego, choinki pachnącej,

i gwiazdki błyszczącej.

Minimum stresu,

maksimum miłości

i tyle radości

ile karp ma ości

  


Życzy Zarząd Włocławskiego Oddziału PTD

     


więcej
ZEBRANIE

Zapraszamy na Zebranie członków Włocławskiego Oddziału

PTD, które odbędzie się 12 listopada  (wtorek)  2013roku

o godzinie 17:00 w gabinecie nr 5 (I piętro)

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
© 2007 - POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział nr 31 we Włocławku